Онлайн захист магістерських робіт

24-25 і 28-29 листопада 2022 року на кафедрі англійської філології і перекладу факультету лінгвістики та соціальних комунікацій відбувся онлайн захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «Магістр» освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» спеціальності 035 «Філологія».

38 випускників магістерської програми представили екзаменаційній комісії, яку очолювала завідувач кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка проф. Л.Л. Славова, результати власних досліджень. Тематика магістерських робіт включала актуальні проблеми германської філології, теорії та практики перекладу, підготовки філологів-перекладачів. Всі тексти поданих до захисту робіт пройшли успішну перевірку системою пошуку текстових збігів Unicheck, що є гарантом оригінальності здійснених досліджень.

Захист кваліфікаційних робіт традиційно відбувся англійською мовою, з використанням презентацій. Екзаменаційна комісія із задоволенням відзначила якісний рівень переважної більшості робіт та високий рівень професійної дискусії під час їхнього захисту. Вітаємо магістрів та їхніх наукових керівників з успішним захистом та бажаємо успішного професійного життя