Про кафедру

Кафедра англійської філології і перекладу є випусковою з підготовки здобувачів освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр»  за спеціальністю 035 «Філологія», освітньо-професійними програмами «Германська мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Свою освітньо-наукову діяльність кафедра здійснює, орієнтуючись на потреби авіаційної галузі у висококваліфікованих перекладачах, обізнаних з авіаційною та технічною термінологією. На кафедрі працюють 1 доктор та 14 кандидатів наук. Науково-педагогічні працівники кафедри мають значний науково-педагогічний досвід, презентують наукову традицію українського перекладу, є відомими фахівцями в галузі англійської філології та перекладу.