Наукові гуртки

КОНТРАСТИВНЕ ВИВЧЕННЯ МОВ

Керівник: Крилова Тетяна Василівна


НЕОЛОГІЗМИ ТА ІДІОМИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Керівник: Гастинщикова Любов Олександрівна
Мета гуртка: підвищення лінгвопізнавальної мотивації студентів 1-2 курсу; зацікавлення студентів методами науково-дослідної діяльності в філології; формування компетенції студентів аналізувати текст з погляду впізнавання його лексико-стилістичних особливостей


ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Керівник: Сітко Алла Василівна
Мета гуртка: узагальнення, розширення і поглиблення знань студентів про специфіку професії перекладача, основні форми, види та жанри перекладу, розвиток і сучасний стан вітчизняного та зарубіжного перекладознавства.