Міжнародна діяльність

Основними напрямами міжнародної діяльності кафедри англійської філології і перекладу є
налагодження та розвиток міжнародних зв’язків із закордонними вищими навчальними закладами
та організаціями, обмін досвідом із науковцями інших країн, а також інформування співробітників
та здобувачів вищої освіти про стипендіальні програми та можливість отримання грантів.
В рамках угоди про співпрацю з Сілезьким університетом в Катовіце (Республіка Польща)
кафедра англійської філології і перекладу та факультет мовознавства Сілезького університету
проводять щорічну міжнародну науково-практичну конференцію «Фаховий та художній переклад:
теорія, методологія, практика». Метою заходу є обмін актуальною науковою інформацією у галузі
перекладознавства та методики підготовки перекладачів, презентація практичного
перекладацького досвіду. За матеріалами конференції видається збірник наукових праць
учасників.
Викладачі та студенти кафедри АФП щороку брали участь у міжнародній конференції «Простір
перекладу» в Сілезькому університеті. Наукові статті за матеріалами доповідей опубліковано в
міжнародних колективних монографіях Сілезького університету.

Країна-партнерУстанова-партнерТема
співробітництва
Документ, у
рамках якого
здійснюється
співробітництво
Практичні
результати
співробітництва
Республіка
Польща
Факультет
мовознавства
Сілезького
університету в
Катовіце
Актуальні
питання теорії та
практики
перекладу та
підготовка
перекладачів на
сучасному етапі
Угода про
співпрацю між
НАУ та
Сілезьким
університетом в
Катовіце
Реєстр № 05-
2017/UA=PL від
17.02.2017
Щорічна
Міжнародна
науково-
практична
конференція
“Фаховий та
художній
переклад: теорія,
методологія,
практика”
Міжнародне співробітництво із закордонними організаціями

Викладачі кафедри проходять закордонне стажування та курси підвищення кваліфікації,
виступають з доповідями на міжнародних конференціях, у тому числі міжнародних наукових
конференціях за кордоном, публікують монографії та статті у закордонних виданнях, зокрема
таких, що зареєтровані у науковометричних базах даних Scopus та Web of Science.

ПІБЗВО/організаціяМісто, країна, терміни
1Завідувач кафедри
Буданова Л. Г.
Празький інститут підвищення кваліфікаціїм. Прага, Чеська республіка,
10 07-12.08.2019 р.
2Завідувач кафедри
Буданова Л. Г.
ТОВ “Sustainable depelopment Ltd”м. Любляна, Словенія,
17.01-2.02.2018 р.
3доц. Головня А.В.Державний університет Іллім. Тбілісі, Грузія,
4.05-4.05.2022 р.
4доц. Журавльова О.М.Вища школа економіким. Стальова Воля, Польща,
19.11-30.11.2018 р.
5доц. Линтвар О.М.
доц. Семігінівська Т.Г.
Університет Ка’фоскарім. Венеція, Італія,
8.02-19.03.2021 р.
Закордонне стажування НПП кафедри АФП (2018-2022р)

Важливим аспектом міжнародної діяльності є участь здобувачів вищої освіти у програмі
наукового обміну студентів, в тому числі ERASMUS+.

ПІБПрограма обмінуКраїна, терміни
1Ярошенко Ю.І.Договір між НАУ та RWTH Universityм. Аахен, Німеччина,
8-22.07.2022р.
2Грицан А.Д.Erasmus +м. Ольштин, Польща,
1.10- 9.10.2022
3Толосюк В.Ю.Erasmus +м. Палермо, Італія,
17.10 -23.10.2018
Здобувачі вищої освіти, які брали участь у програмах обміну студентами (2018-2022 р.)